Šťastné partnerství

 

 

10 PRAVIDEL PRO ŠŤASTNÉ PARTNERSTVÍ

1) Buďte upřímní. Ve slovech, gestech i myšlenkách. Jen tak mezi vámi vybudujete důvěru.

2) Buďte empatičtí. Přemýšlejte, jak se ten druhý cítí a proč se chová tak, jak se chová.


Až se opět s někým neshodneš nebo pohádáš, zkus pochopit postoje této osoby.
Stephen R. Covey

3) Mějte k partnerovi úctu. Nesnižujte a záměrně ho nezraňujte z žádného důvodu.

Žádný meč nemá jen jedno ostří, každý má dvě. Kdo jedním zraňuje, druhým raní sám sebe.

4) Nechte druhému svobodu. Každý má právo na svůj názor a právo na své rozhodnutí. Láska partnera k Vám není menší, pokud on dá přednost svým názorům před Vašimi. Respektujte odlišnost jeho osobnosti.

5) Nemanipulujte. Nesnažte se partnerovi vnutit svou vůli. Snažte se být tolerantní.

Je stejně tak mnoho názorů na svět jako je mnoho způsobů vnímání světa, a tak nemůže být jedna pravda.
Robert Kudláček

6) Komunikujte spolu. Říkejte jen to, co si skutečně myslíte. Mluvte jasně, nenaznačujte. To, co pro Vás je logické, druhý může pochopit úplně jinak, neboť hodnotí situace na základě svých zkušeností, názorů a postojů. Ze stejných důvodů si nedomýšlejte. Pak dochází ke zbytečným nedorozuměním. Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Naslouchejte partnerovi. Snažte se pochopit, co říká a jeho slova berte vážně.

V lásce je třeba chtít porozuměti, i když třeba všechno nechápeme.

7) Jednejte s čistými úmysly. Co nechcete, aby Vám druhý činil, nečiňte Vy sami.

Úmysl je hybou silou vesmíru.
Dr. Wayne W. Dyer

8) Buďte ochotni se omluvit a odpustit.

Omluva není přiznání viny nebo prohřešku. Je to vyjádření Vaší ochoty zachovat se při další příležitosti lépe. Slůvko "promiň" neznamená, že jste slabší, ale že si ceníte vztah s dotyčnou osobou více než své ego.
Iyanla Vanzant

Vždy, když někomu odpouštíme, promíjíme zároveň i sobě.

9) Buďte vstřícní kompromisům a vyhněte se pokrytectví.

10) Milujte druhého takového, jaký je a nesnažte se ho změnit.

Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.
R. Rolland

(Použity úryvky z knížky Čtyři dohody, Don Miguel Ruiz.....Autor článku: Šárka Moalic)
Fotka: 10 PRAVIDEL PRO ŠŤASTNÉ PARTNERSTVÍ

1) Buďte upřímní. Ve slovech, gestech i myšlenkách. Jen tak mezi vámi vybudujete důvěru.

2) Buďte empatičtí. Přemýšlejte, jak se ten druhý cítí a proč se chová tak, jak se chová.

Až se opět s někým neshodneš nebo pohádáš, zkus pochopit postoje této osoby.
Stephen R. Covey

3) Mějte k partnerovi úctu. Nesnižujte a záměrně ho nezraňujte z žádného důvodu.

Žádný meč nemá jen jedno ostří, každý má dvě. Kdo jedním zraňuje, druhým raní sám sebe.

4) Nechte druhému svobodu. Každý má právo na svůj názor a právo na své rozhodnutí. Láska partnera k Vám není menší, pokud on dá přednost svým názorům před Vašimi. Respektujte odlišnost jeho osobnosti.

5) Nemanipulujte. Nesnažte se partnerovi vnutit svou vůli. Snažte se být tolerantní.

Je stejně tak mnoho názorů na svět jako je mnoho způsobů vnímání světa, a tak nemůže být jedna pravda.
Robert Kudláček

6) Komunikujte spolu. Říkejte jen to, co si skutečně myslíte. Mluvte jasně, nenaznačujte. To, co pro Vás je logické, druhý může pochopit úplně jinak, neboť hodnotí situace na základě svých zkušeností, názorů a postojů. Ze stejných důvodů si nedomýšlejte. Pak dochází ke zbytečným nedorozuměním. Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Naslouchejte partnerovi. Snažte se pochopit, co říká a jeho slova berte vážně.

V lásce je třeba chtít porozuměti, i když třeba všechno nechápeme.

7) Jednejte s čistými úmysly. Co nechcete, aby Vám druhý činil, nečiňte Vy sami.

Úmysl je hybou silou vesmíru.
Dr. Wayne W. Dyer

8) Buďte ochotni se omluvit a odpustit.

Omluva není přiznání viny nebo prohřešku. Je to vyjádření Vaší ochoty zachovat se při další příležitosti lépe. Slůvko

 

VYLÉČENÍ A VYČIŠTĚNÍ PROGRAMU "LÁSKA BOLÍ" S POMOCÍ ARCHANDĚLA RAFAELA

 

 

Skoro každý ví z vlastní zkušenosti, jak chutná milostné trápení a bolest z rozchodu. Pokud ve váš ale tento pocit léta přetrvává, jestliže se vám onen zážitek stále znovu vrací, nebo když se třeba po letech vždycky rozpláčete při vzpomínce na expartnera, znamená to, že se emoce rozšířily a vytvořily možná životu nebezpečný program. Tento program je životu nebezpečný proto, že může vést k depresím, srdečním onemocněním, oslabením imunity a k rakovině. Podvědomé emoce, vzniklé z pocitu cítit se nemilovaný, být opuštěný a osamělý, vyloženě nahlodávají vnitřní orgány.

Jak vznikne program "láska bolí"? Na počátku bývá většinou traumatický zážitek z mládí, který později působí jako rýha v šelakové desce: Nedostaneme se přes ni a hrajeme pořád dokola stejný kus, ať už chceme, nebo nechceme.

První varovné příznaky, které upozorňují na možnost, že člověk jede v tomto programu, poznáte podle řeči. Všímejte si, jak často tento člověk, nebo vy sami, mluví o milované osobě, která ho - nebo vás - zranila.

 

VYLÉČENÍ A VYČIŠTĚNÍ PROGRAMU "LÁSKA BOLÍ" S POMOCÍ ARCHANDĚLA RAFAELA

 

Nemůžete-li se odpoutat od expartnera, nebo máte zkušenosti, že láska "vždycky" bolí, může vám pomoci následující vizualizace s archandělem Rafaelem. Předpokladem pro úspěšné vyčištění tohoto programu je to, že jste schopni a ochotni odpustit osobě, od které se chcete odpoutat a odpustit sami sobě. Stejně tak je důležité přerušit éterické provazce, které jinak mezi vámi mohou zůstávat ještě desetiletí.

 

  • Uvolněte se, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a poproste anděly, aby k vám přišli. Položte si ruce na srdeční čakru a nechte plynout energie. Potom poproste archanděla Rafaela a jeho pomocníky o podporu při čištění programu "Láska bolí".
  • Zavřete oči a představte si mycí linku. Všimněte si cedule na dveřích, na které je napsáno: "Energetické čištění a léčení programu "Láska bolí". Ve dveřích stojí archanděl Rafael a poprosí vás, abyste si lehli na lehátko. Lehátko stojí na běžícím pásu. Lehnete si a pás se dá pomalu do pohybu směrem k mycí lince.
  • Nejdříve projíždíte magnetickým tunelem. Tady vám magnet vytáhne z DNA každé jednotlivé buňky vašeho energetického tělesného systému všechny energie, které vedly k vytvoření programu. Magnetické pole je tu velmi silné a je schopné odstranit i ty energie, kterých jste se až dosud nechtěli nebo nemohli zbavit. Všechny energie, které jste přijali od jiných lidí, budou důkladně odstraněné. Vidíte, jak bílá pěna čistí každou jednotlivou buňku. Bílá pěna namáčí i zbytky éterických provazců, které ještě eventuálně zůstaly a rozpouští je.
  • Vaše lehátko je automaticky transportováno k další stanici. Vidíte, jak archanděl Rafel a jeho pomocníci plní každou buňku vašeho těla zeleným hojivým balzámem s malými růžovými tečkami. Potom každou buňku zapečetí. Léčivý balzám obsahuje jenom čistou energii lásky. Smaže veškeré bolestné vzpomínky a dopustí, aby dopředu vystoupily jen láskyplné zkušenosti. Před vaším vnitřním zrakem vyvstanou obrazy. Pokud se přece jenom objeví nepříjemná vzpomínka na určitou osobu, řeknete: "Odpouštím ti a posílám ti lásku."
  • Pozorujete, že se lehátko blíží k další stanici. Je to stanice přání. Všude vidíte malé růžové světelné kuličky. Teď se stanete magnetem vy a přitahujete všechny ty růžové kuličky. Pronikají do vašeho energetického těla a do každé buňky fyzického těla. Obsahují látku, z níž jsou utkané sny. Působí do velké hloubky. Pomohou vám ke štěstí a naplnění v lásce. A pokud jste na to připravení, poproste archanděla Rafaela, aby vám připravil setkáním s vaším láskyplným duchovním partnerem.
  • Dospěli jste na konec mycí linky a cítíte se jako znovuzrození. Těšíte se na nový životní úsek, který právě začíná. Vystoupíte z linky a stojíet před velkým promítacím plátnem. Víte, že uvidíte konec filmu. Přečtěte nahlas, jak se film jmenuje: "Já, __________ (vaše jméno) jsem šťastný/á. Miluji sám/sama sebe a jsem milován/a."V poslední scéně filmu se vidíte zezadu. Jdete ruku v ruce se svým duchovním partnerem po pláži. Slunce zapadá a mizí v moři. Prociťujte, jak vámi proudí láska. Cítíte se milovaní a v bezpečí.
  • Vytáhněte promítací plátno, srolujte ho a předejte archandělu Rafaelovi a jeho pomocníkům. To jsou režiséři filmu. Radujte se, že v něm teď můžete hrát hlavní roli.
  • Dovolte andělům, aby vás přenesli zpět. Víte, že andělé připravili za kulisami vše pro vaši novou roli, a že vám najdou i odpovídajícího partnera. Nemusíte nic jiného dělat. Vraťte se pomalu zpátky do těla. Prociťujte radost v srdci a poděkujte andělům za pomoc.

 

* * *

 

- z knihy Andělská láska, Eva-Maria Mora

 

Prevzaté z: Svět zázraků