Úplněk na 28. st. ve znamení Berana dne 20.10.2021 v 16.57 hod - nové začátky na obzoru

Úplněk  na 28. st. ve znamení Berana  dne 20.10.2021 v 16.57 hod - nové začátky na obzoru

V pondělí 18.10.2021 vstoupila Luna do znamení Berana, v úterý projde opozicí na Merkur ve znamení Vah a ve středu na Mars ve znamení Vah a následně v 16.57 hod na Slunce a nastane úplněk. Každému úplňku vždy předchází určité citové napětí a rozbouření emocí, které bychom mohli přirovnat k rozbouření kalu usazeného na dně, ovšem on chce být poznám a vynesen ven, aby se pročistilo naše energetické pole a abychom mohli pokračovat ve svém životě lehčí, svobodnější a zbavení zátěří, které už nepotřebujeme nosit s sebou. O čem tedy bude letošní úplněk v Beranu? O zbavení se zbytečných kompromisů tam, kde je potřeba otevřeně jednat a nastolit si zdravé hranice. Pokud jsme ustupovali již dlouho, nemáme už kam dál a je potřeba vyjít dopředu. Ascendent horoskopu úplňku je na 26.st. znamení Ryb a MC na 29. st. Střelce. Úplňková Luna je v 1. domě horoskopu úplňku a Slunce, Mars a Merkur v domě sedmém, což signuje napětí mezi já a my a nové pohledy na řešení těchto situací ve prospěch větší harmonie a spokojenosti ve všech našich vztazích, ale na základě našeho nového sebeuvědomění a sebevymezení, No nechce se po nás toho zrovna málo, protože Luna i Slunce jsou ve volném kvadrátu na Pluto v Kozorohu v 11.domě horoskopu úplňku. Je na čase si uvědomit, kde jsme v našich vztahových potřebách limitováni našimi původními rodovými vzory a točíme se stále dokola v nespokojenosti a nenaplněnosti a marně čekáme, že nám to někdo přinese nebo nás zachrání. Jenže my se neumíme vyjádřit a neumíme si říci o to, co skutečně potřebujeme  a pak jsme naštvaní, že ti druzí nejsou věštci a nevědí to a nedjí nám to. A to je potřeba změnit, všichni si potřebujeme uvědomit, že opravdu můřeme a smíme chtít, co chceme a spolupracovat na tom i s ostatními komunikací plnou respektu a vzájemné úcty, A že uvědomění si našich skutečných potřeb a i práva jejeich naplnění je základním kamenem pro to, abychom se dostali v našich společných  životech dál. Pokud tak nečiníme, cítíme se často zbytečně frustrovaní a nebo v roli obeti a utvrzujeme si tak stále dokola svá negativní přesvědčení o tom, že nejsme něčeho hodni, popř., že si něco nezasloužíme.To je ovšem jed a zátaras pro objevení a uskutečnění našeho skutečného potenciálu a našich talentů i vynesení naší hluboké vnitční pravdy, která se chce manifestovat v realitě kolem nás. Mars ve Vahách je v trigonu na Jupiter ve Vodnáři, Slunce ve volném trigonu na Jupiter ve Vodnáři a Luna ve volním sextilu na Jupiter ve Vodnáři. To nás vede ke svobodě a vytahuje z nás naše skutečné vnitřní poklady. Tak je najděme a žijme je, všichni máme Bohem dané právo žít šťastný a naplněný život, nedejme si ho vzít ani našimi starými negativními postoji k nám samým a ani něčím, co se nám může zrcadlit v naší vnější realitě. Přeji nám krásný úplněk a úspěch v manifestaci našich vnitřních pokladů do reality kolem nás. 

S láskou Jana 

www.horoskopy.name

konzultace online na 607679674