Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo