„Nechť vaši budoucnost tvarují vaše naděje a ne vaše zklamání.“Robert H. Schuller

„Nechť vaši budoucnost tvarují vaše naděje  a ne vaše zklamání.“Robert H. Schuller

„Nechť vaši budoucnost tvarují vaše naděje 
a ne vaše zklamání. " Robert H. Schuller