MIND FUCK - Petra Bocková ...Proč se sami sabotujeme a co proti tomu můžeme dělat

MIND FUCK - Petra Bocková ...Proč se sami sabotujeme a co proti tomu můžeme dělat

Obětí mind fucku neboli myšlenek, které nás omezují, se stáváme každý den. Sami si klademe do cesty překážky. Autorka ve sve knize rozlišuje sedm druhů minfucku:

1) Mindfuck katastrofický, jímž si sami naháníme strach a přivoláváme katastrofy, obsahuje poselství, že nejsme v bezpečí a že je ohrožen i náš život. Kdo si zvykl   takto myslet, zbavuje se elementární důvery ve svět a v naši schopnost v něm obstát. Jakmile s mindfuckem přestaneme, získáme mentálně i emocionálně opět pevnou půdu pod nohama a také něco, co jsme možná dosud nezažili:pevné přesvědčení, že konečně můžeme žít, nikoliv bojovat o přežití.   

2) Mindfuck hodnotící spojuje existenci s různými podmínkami. Bývají to podmínky krásy, výkonu nebo postavení. Pokud s tím přestaneme, získáme osvobozující a uvolňující pocit že jednoduše můžeme být, že naše právo na život není ničím podmíněno. Máme pocit, že jsme na světě i sami v sobě doma. A to právem,aniž bychom museli cokoli vykonat. Tomu se říká přirozené sebevědomí. 

3) Mindfuck pravidel nam dělá ze života jedno velké plánováni, které nepřipouští odchylku. Svoboda a dobrodružství čekají v ústraní, až si jich konečně všimneme a      začneme je prožívat. Taková změna přináší kvantový skok flexibility i radosti ze života a komplikované všeználky mění na uvolněné a přesto úspěšné a šťastné lidi    plné života. 

4) Mindfuckem nátlakovým se vydíráme a vystavujeme neustálému stresu. Jakmile se ho zbavíme, spadne z nás nesmírná tíha. Můžeme být konečně sami sebou. Nezáleží na tom, jestli něco dokážeme nebo ne - svět se proto nezboří. Zbavit se tlaku znamená začít žít uvolněně a opravdu si život vychutnat. Je to předpoklad, abychom se  "rozjeli" a dosahovali optimálních výsledků.

5) Mindfuck nedůvěry způsobuje, že se cítíme osamělí a rozčílíme se i tehdy, když to vůbec není třeba. Přestat s tím znamená objevit, že existuje důvěra i opravdové vztahy. Že nejsme sami a že se můžeme cítit jistí a bezpeční.

6) Mindfuck přehnané motivace nám ze života dělá trvale skluzavku mezi euforií a sklíčeností. Přestaneme-li myslet v extrémech a bereme život, jaký je, rozvineme opravdovou sílu a pravé charizma. To nám dodá dobrý pocit, že jsme zralí, vyrovnaní dospělí. A že máme právo také někdy neuspět. Ale dokážeme též znovu vstát a vytvořit něco vyjímečného.

7) Miindfuck sebezapírání. Stavíme zájmy druhých nad své vlastní a snažíme se všem vyhovět. Někdy je ale třeba vydržet konflikty nebo i porážku 

   a sebrat sílu k přímému jednání, abychom dokázali sbevědomě čelit střetnutím a využívat je ve svůj prospěch.