James ALLEN JAK ČLOVĚK SMÝŠLÍ

 James ALLEN JAK ČLOVĚK SMÝŠLÍ

Když člověk přechovává špatné myšlenky,

přijde k němu utrpení a bude 
jej následovati jako vůz stíhá býka.
Když setrvá v čistotě svých myšlenek,
štěstí se jej bude dozajista držeti
jako jeho vlastní stín.
 
James ALLEN
JAK ČLOVĚK SMÝŠLÍ