Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

To, co si člověk o sobě myslí, ve skutečnosti určuje jeho osud.

Henry David Thoreau