Astrokonstelace na čtvrtek 28.01.2021-úplněk ve znamení Lva ve 20.16 hod na 10 st. v kvadrátu s Uranem, Marsem a Lilit v Býku

Astrokonstelace na čtvrtek 28.01.2021-úplněk ve znamení  Lva ve 20.16 hod na 10 st. v  kvadrátu s Uranem, Marsem  a Lilit v Býku

Přeji krásné středeční ráno, dnes bude den před úplňkem, ale protože energie tohoto úplňku, ale i ostatních planet v tomto týdnu je opravdu mimořádná, nebudeme se zabývat jenom čtvrtkem, ale i dny před a po úplňku. Co se to tedy na obloze děje? Slunce postupuje znamením Vodnáře doprovázeno přítomností Jupitera a jejich nejtěsnější potkání se proběhne právě v den úplňku. Na toto revoltující a osvobozující dění, které iniciují Slunce společně s Vodnářem ale dohlíží v těsné blízkosti 5- st. znamení Vodnáře Saturn a tvrdě dbá na to, aby si ti dva tam vpředu moc nevyskakovali a nevyhazovali si z kopýtka. Ve znamení Býka máme na  7. st. planetu Uran, na 11. st. Mars a Lilith. Konstelace planet ve Vodnáři a v Býku tvoří mezi sebou kvadrát, což vede k velkému tlaku a napětí ve všech oblastech našeho života. Co bylo dlouho neřešené vyvstává z hlubin našeho nevědomí a dožaduje se naší pozornosti. Ale i to, čemu jsme se věnovali a snažili se odpustit a rozpustit se může objevit, tentokráte ale v jiných souvislostech, které nás před tím nikdy nenapadly a také z nečekaných a nových úhlů pohledu, což může úplně převrátit význam a vnímání pozorovaných skutečností. Tato práce bude provázena překvapením, pocitem nového a následně i úlevou. Planety ve znamení Býka společně s Lilith po nás chtějí, abychom se pustili lpění na všem, co je pro nás škodlivé, zastaralé a co už neslouží našemu blahu a vnitřnímu růstu. Planety ve Vodnáři nás stimulují ke zvědomování si toho, co pro nás znamená skutečná svoboda, ale i soucítění, nadhled a neosobní vidění pozorovaného. Ve znamení Vodnáře je na 27. st. i Merkur, který je v polosextilu na Venuši a Pluta na 26. st. Kozoroha. Venuše v blízkosti Pluta v Kozorohu nás nabádá k transformaci hodnotového systému, který jsme převzali od našich rodičů a prarodičů a abychom se zaměřili na to, co je opravdu důležité pro nás, na to, co nás činí svobodnými a šťastnými. V den úplňku se Luna dostane do opozice na Slunce ve Vodnáři, ale zároveň projde i opozicí na planety Saturn a Jupiter a také vytvoří kvadrát na planety v Býku, na Mars, Uran a Lilith. To vnese do této celotýdenní konstelace nový aspekt a to je hravost, čilost, tvořivost. Úplňková Luna ve Lvu léčí naše vnitřní dítě, naši kreativitu, radost, lehkost, touhu se vyjádřit, vztah k dětem včetně vztahu k našemu vnitřnímu dítěti. Buďme k sobě soucitní a láskyplní a odstraňme z našich vnitřních rozhovorů veškerou tvrdost a kritiku. Naučme se podporovat sami sebe s důvěrou ve své vlastní schopnosti, nadání a vnitřní sílu. Dodávejme sami sobě odvahu a nepodceňujme se, odpusťme si minulá selhání a zkoušejme uspět znovu. Úplňková Luna ve Lvu s sebou nese také archetyp otce a autority. Pokud jsme měli otce přísného, většinou pak míváme potíž s autoritou kdekoliv se s ní setkáme. Nevědomě se tak bouříme a snažíme se vyřešit základní problém na náhradním hřišti. Pokud nás otec opustil a nebo nebyl, můžeme nevědomě poškozovat jakýmkoliv způsobem sami sebe, abychom přivolali jeho pozornost. Nic z toho samozřejme nefunguje, ale dnes resp. celý tento týden budeme mít možnost tyto naše vnitřní hry s námi samými uvidět a rozhodnout se přestat je hrát.Cestou ven z těchto vnitřních her je sebeúcta, láskyplnost, soucítění a to jak s námi samými tak i s otcem. Prostě to dělal, jak byl naučen, jak nejlépe to uměl. Pokud jsme dospělí, můžeme to, co jsme od našeho otce potřebovali jako děti a nedostali, dát sami sobě, našemu vnitřnímu dítěti. To je cesta z našeho vnitřního často nevědomého pekla a nemusí být ani nijak dlouhá. K práci s vnitřním dítětem použijme jakoukoliv metodu, která s námi zarezonuje. Imaginaci a tvořivosti se žádné meze nekladou. Z vlastní praxe jak na sobě, tak s klienty, mohu říci, že přináší hluboké uzdravení, klid, vyrovnání a pozitivní změny v životě i zdravé sebe vymezení, asertivitu a nové uzdravené hranice ve vztahu k našmu okolí. Přeji nám nádherný zimní týden...a vlastně ještě jedno upozornění, tlak bude někdy opravdu hodně velký, nepodléhejme mu tím, že bychom ventilovali svůj vlastní přetlak na naše bližní, možná si sice ulevíme, ale nic nevyřešíme. Snažme se napětí rozptýlit pomocí,  o které víme, že nám funguje. U jedněch to může být pohyb, běhání, fyzická aktivita a u druhých meditace nebo dechová či duchovní cvičení. Tak nám všem držím palce. Ascendent horoskopu úplňku je na 17. st. Panny a v sobotu po 9. hodině ráno vstoupí Luna do Panny a vytvoří milosrdné trigony s výše popsanými konstelacemi v Býku a v Kozorohu a pomůže nám vše zaléčit a integrovat. Konec dobrý, všechno dobré. 

S láskou Jana S. 

www.horoskopy.name

konzultace na +420 607 679 674