Astrokonstelace na středu 13.03.2019

Astrokonstelace na středu 13.03.2019

Přeji hezké probuzení do nového rána. Dnes máme v datu opět dvě trojky, dvě jedničky, dvojku a devítku. Budeme konfrontováni s tím, kde jsme 03.03. začali. Jak jsme schopni tvořit ve vztahu a sdílet se v něm, aniž bychom ztratili svoji individualitu a cit pro potřeby svoje, ale i partnera, jak jsme schopni se navzájem respektovat a tolerovat ve svých odlišnostech. Jak jsme schopni v praxi uplatňovat win-win metodu. To, že je někdo v něčem odlišný, můžeme brát jako obohacení sdíleného, pokud jsme ovšem tolerantní a respektující. Někteří z nás mohou mít probllémy na opačné straně polarity, ve vztahu se ztrácejí, dělají věci proti svojí přirozenosti, jenom aby byli partnerem přijati. Je jedno jestli je to partner životní, obchodní, kamarád, přítel. Je třeba si uvědomit svoji hodnotu a tohoto jednání se vzdát, byť by to mohlo znamenat ztrátu partnera, v tom případě ale o nic nepřicházíme, prostě to nebyl ten pravý. Pravé partnerství umožňuje růst pro oba partnery, je zde místo pro otevřenost, upřímnost, odlišnost, respekt. Takové vztahy tvořme, ostatní nechme jít, nestojí za to se kvůli nim trápit. Luna se dnes pohybuje znamením Blíženců a tak budeme mít chuť a příežitost ke komunikaci. Stinným aspektem Blíženců je rozstříštěnost a povrchnost, nedejme ji prostor. Slunce je na 22 st. Ryb a je v přesném sextilu s Plutem v Kozorohu, to nám dává příležitost zažít hluboký vhled a hluboké sebeléčení uvědoměním. I retrográdní Merkur se blíží k sextilu s Plutem v Kozorohu, uvědomíme si sílu vyřčených slov a budeme se učit s nimi zacházet opatrně tak, abychom pravdu sice sdělili, ale zbytečně nezraňovali. K tomu patří i umění říkat věci ve správnou chvíli a s čistým úmyslem.

S láskou Jana

www.horoskopy.name

607 679 674 konzultace i on line