Astrokonstelace na středu 07.11.2018 - novoluní ve Štíru v 17.02 hod

Astrokonstelace na středu 07.11.2018 - novoluní ve Štíru v 17.02 hod

Dnes v 17.02 hod se potká Luna se Sluncem na 15 st. Štíra, nastává novoluní. Každé novoluní symbolisuje setkání mužského a ženského principu a nový začátek. K novému začátku samozřejmě patří dokonalé vypuštění starého. A o to šlo v minulých dnech, byli jsme doslova ždímáni a prolepáváni ze všech stran, abychom se zbavili všeho nežádoucího, zatěžujícího, nepohodlného a  všech bolestí a křivd. Což je ve Štíru s jeho heslem " Odpouštím vám, ale draze mi to zaplatíte" opravdu velká výzva. Jak se nám to podařilo, se dnes dozvíme. Pokud ano, budeme se cítit lehcí s radostným očekáváním nového, pokud ne, bude to ještě někde drhnout, bolet, budeme se vztekat, cítit lítost apod. Ale Vesmír nám vždy poskytne nové příležitosti. Novoluní ve Štíru bývá vždy náročné, odhaluje naše stíny, temná zákoutí, nejhlubší pohnutky a věci, které skrýváme pečlivě nejen před světem, ale i před námi samými. Jenže to je tak trochu kontraproduktivní činnost, neboť stíny touží po tom být osvětleny aby mohly odejít do světla a nám odevzdat moudrost a sílu, která se v nich  skrývá. Proto se svých stínů nebojme a zkusme je proste zvědomit, uvidět a přijmout. V širokém prostoru našeho srdce je místo pro transformaci všeho, i našich stínů. Důležitou kvalitou našeho srdce je láska, laskavost, síla a vděčnost. Pokud budeme s těmito kvalitami přistupovat k sobě, naučíme se takto přistupovat i k druhým a k jejich prohřeškům vůči nám. Toto novoluní vcelku laskavé je. Je totiž v trigonu s Neptunem v Rybách a přináší nám i hluboký vhled a možnost totálního propuštění a rozpuštění. Retrográdní Venuše ve Vahách je v trigonu s Marsem ve Vodnáři a to by nám mohlo přinést i soulad mezi viděním věcí z hlediska ženského a mužského principu. Štír je nejsilnější znamení zvěrokruhu a přináší nám během novoluní svoji kvalitu a tou je Síla. Pokud spojíme Lásku a Sílu nemáme se v životě už čeho bát, neboť začneme konat ze srdce a srdce ví vždy víc, než rozum. Srdce se někdy zobrazuje s dvěma křídly, tím jedním je Láska a tou druhou Síla. Když je máme v rovnováze, jsme srdnatí, konáme ze srdce a naše životní pouť je autentická. Rozhodnutí ze srdce bývají vždy správná, zatímco rozhodnutí ze strachu vždy přináší omezení buďto naší svobody nebo svobody druhých. Když omezujeme něčí svobodu, vždy omezujeme i svoji svobodu. Jupiter na posledním stupni Štíra a na descendentu novoluní nám přináší právě toto poselství. Ke stinným kvalitám Štíra patří manipulace, touha po moci a ovládání druhých. Toho je dobré se vzdát a nahradit tyto kvality Silou Srdce. Pak jsme svobodní. 

Krásné a inspirující novoluní přeji. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

607 679 674