Astrokonstelace na středu 04.07.2018

Astrokonstelace na středu 04.07.2018

Luna dnes opět celý den ve znamení Ryb, na obloze je stále velký vodní trigon a našemu životu dominují emoce. Procesy a vhledy, které se v nás včera odehrály, se budou rozvíjet a prohlubovat. Velký vodní trigon je konstelace podporující hluboké vhledy do našich skutečných motivací a životních postojů. Máme možnost spatřit dosud neviděné. Dávejme pozor na slabý hlásek naší intuice, který se může vynořit kdykoliv, i během práce či jiných běžných denních i rutinních činnostech. Má pro nás důležitá poselství, raději si ho hned zaznamenejme na papír. Může pro nás mít v budoucnosti nedozírný význam. Naše ego s námi často hraje velice jemně rafinované hry a my nemáme moc možností je prokouknout, protože ono se vždy tváří, že nás chrání. Ale dnes tu možnost máme. Můžeme také v sobě uzavřít různá stará emoční zranění z minulých partnerských vztahů, která si už kdož ví jak dlouho neseme s sebou životem a zcela zbytečně, neboť nám brání žít naplněnou a radostnou přítomnost. Možná jsme nostalgicky připoutaní k nějakým vzpomínkám a neuvědomujeme si, že nám brání v tom posunout se vpřed. 

Vhledy do našich opravdových motivací hlavně co se týká vztahů a to jak partnerských tak rodičovských nemusí být vždy příjemné, ale buďme stateční a nesuďme sami sebe. Tenkrát jsme prostě dělali to nejlepší, co jsme uměli. Tyto vhledy jsou tu teď pro nás, abychom se stali moudřejšími, ne vinnými. Buďme laskaví a odpouštějme sobě i druhým. Zbytečně se nekritizujme a nesuďme. Energie velkého vodního trigonu podporují i naše soucítění s druhým i k sobě i respekt k druhým i k sobě. Pokud dokážeme nahradit lítost soucítěním a respektem, můžeme v našem životě uvidět zázraky a to velice rychle. Přeji nám hodně odvahy a statečnosti v naší cestě do našich nejhlubších hlubin a nechť se nám podaří vynést zlatý poklad, který se tam skrývá. 

S láskou Jana..
www.horoskopy.name
konzultace na 607 679 674