Astrokonstelace na pondělí 20.04.2020

Astrokonstelace na pondělí 20.04.2020

Přeji krásné probuzení do nového týdne. I když doba je nestandartní, jaru je to zaplať Bůh jedno a pulzuje novým životem, obdarovává nás spoustou květin, barev a vůní. A my máme na výběr, čemu budeme věnovat svoji pozornost. Zda vděku za nádheru jarní přírody a nebo různým negativním emocím, které se samozřejmě a přirozeně se vzniklou situací vynořují. Odevšad na nás útoční různá sdělění a někdy nás i zaplavují protichůdné informace a naše mysl už je z toho řádně vyčerpaná. Ale na to je opravdu velice jednoduchá rada, pokud se rozhodneme cítit vděčnost za všechnu tu krásu kolem a dary života, nemůžeme už cítit nic jiného a negativní emoce ustoupí, možná na chvíli a možná napořád, záleží na tom, jak budeme ve svém úsilí vytrvalí. O víkendu byla Luna v Rybách a tak jsme mohli být konfromtováni s emocemi lítosti, strachu, pocitu oběti, prostě jsme byli na měkko. Dnes v 09 hod vstoupí Luna do znamení Berana a to nás otočí zcela jiným směrem. Přechod Luny z Ryb do Berana je co se nálad týče nejvýraznější, Ryby jsou konec zvěrokruhu, kdy máme tendenci věci dokončovat, jít do sebe a něldy si i hojit naše bolístky, ale s Lunou v Beranu je tu najednou jaro, nový začátek, plno aktivity a to, co včera vypadalo zahalené v černém suknu je dnes barevné a už se toho vůbec nebojíme. Nejvýraznější je tento přechod, když je i Slunce v Beranu nebo v Býku, přechod Luny  z Ryb do Berana se Sluncem v Beranu byl 24.03.2020 a dnes máme přechod Luny z Ryb do Berana se Sluncem ve znamení Býka. Slunce přešlo do znamení Býka včera v 16.46 hod a přinese nám snad více klidu, pohody a stability. Býk má rád domov a vše, co k němu patří. Vstup Slunce i Luny do Býka je ale letos poznamenán setkáním se s Uranem na 7. st. Býka a to je trochu neklidná konstelace, boří nám zarytá přesvědčení, ukazuje nám různé formy ulpívání na materiálních i mentálních věcech a ukazuje nám i jejich pošetilost a nesmyslnost, vede nás k radosti v přítomnosti, k laskavosti a ke správným hodnotovým nastavením, která podporují život. Může nás konfrontovat i s vlastní nebo cizí sobeckostí ve všech možných formách, pokud nás něco takového vyvede z míry, zachovejme klid a věci uveďme do souladu a harmonie. Berme ohledy k druhým, ale i k sobě, jsme nedokonalé bytosti učící se ve škole jménem Život a tak k sobě buďme láskyplní a soucitní. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

konzultace online na +420 607 679 674