Astrokonstelace na pondělí 12.11.2018

Astrokonstelace na pondělí 12.11.2018

Přeji krásný začátek nového týdne. Svatý Martin sice včera na bílém koni nepřijel, ale my jsme si mohli o víkendu vybílit sklípky našich negativních přesvědčení o nás samotných a o našich vztazích. Většinu z nich jsme pochytali už v dětství a dospívání. Jenže teď už jsme dospělí a můžeme si tato naše slepá místa a spouštěče negativních emocí našeho vnitřního prožívání zvědomit a uvědomit a také je opustit. Ony nám totiž k ničemu dobrému neslouží. Pokud za ně posvítíme světlem našeho uvědomění, můžeme je uvidět a už se jimi neřídit. Pak také uvidíme, že situace a události, které na základě spouštěčů vidíme ve stále stejném světle, můžeme uvidět zcela jinak. Rozšíří se nám prostor vlastního vědomí a budou nás napadat zcela nová vysvětlení a myšlenky, které nás v našich životech povedou tím správným směrem. Luna se dnes potká s Plutem v Kozorohu a do zorného pole naší pozornosti se dostanou témata životních jistot a našich kořenů, materiální záležitosti našich životů. Ale i tady působí, jak uvnitř tak venku. K tématu jistot je dobré si uvědomit, že žádná jistota v tomto duálním světě ( snad kromě té, že všichni ho jednou opustíme), neexistuje. Ale můžeme si ji budovat v sobě, v našem srdci a v našem prožívání světa skrze srdce. S tímto postojem se dokážeme v klidu adaptovat na měnící se podmínky světa vnějšího a nebudeme klást změnám odpor. Kozoroh je nejvyšší zemské znamení a jedním z jeho těmat je i produchovnění hmoty a její ovlivnění skrze naší mysl. Hojnost je přirozená kvalita Vesmíru, pokud ji v našich životech neprožíváme, je dobré si uvědomit, kde ji klademe odpor. V jakých negativních vzorcích ohledně hojnosti jsme uvízli a jak je můžeme odstranit. Pokud se naladíme na vděčnost a oceňování, v našich životech se určitě projeví nové směry a nové příležitosti. Odpoledne projde Luna sextilem se Sluncem ve Štíru a to je příležitost zahlédnout motivace tvoření toho, co v našich životech za jistoty a kořeny považujeme. Retrográdní Venuše ve Vahách nás stále vede k tříbení toho, co chceme a toho co nechceme. Nebuďme proto překvapení nestálostí a proměnlivostí našich nálad a pocitů. Důvěřujme svému srdci, že přirozenou rovnováhu zase najde a nastolí. 

Přeji nám hezky prožité pondělí.

S láskou Jana

www.horoskopy.name

607 679 674