Astrokonstelace na pondělí 03.08..2020-úplněk ve znamení Vodnáře v 17.59 hod na 12.st

Astrokonstelace na pondělí 03.08..2020-úplněk ve znamení Vodnáře v 17.59 hod na 12.st

Přeji krásné probuzení do prvního dne nového týdne. Ve dnech minulých jsme si mohli konečně užívat krásného letního počasí a dobíjet baterky na zimu. Mnoho z nás má za sebou náročná období a tak je více než nutné si udělat volno od života a trávit čas v přírodě, na sluníčku a u vody. Na obloze máme stále čtyři retrográdní planety Jupiter, Saturn a Pluto v Kozorohu a Neptun v Rybách. Energie nás vedou zpět k minulosti, ke kořenům všeho toho, co nám brání žít šťastný, klidný a spokojený život. Neptun v Rybách nás nabádá k uvědomění si síly odpuštění a soucítění, jsou to oprevdu silná rozpouštědla, která rozpustí i zatvrzelé a zamrznuté pocity křivdy, viny, hanby, bolesti. Zaměřme se na ně a rozpusťmě v nich všechny naše bloky z minulosti abychom mohli žít šťastnou přítomnost. Včera ve 20 hod 11 min vstoupila Luna do znamení Vodnáře a dnes v 17.59 hod se dostane do přesné opozice na Slunce ve Lvu a nastane úplněk.Luna ve Vodnáři je trochu nesvá, protože je konfrontována s energiemi svobody, nezávislosti a revolučnosti, což jí není moc vlastní. Ale můžeme to pojmout jako cestu ke změně a vysvobození se z negativních emocí a tomu už by Luna rozumět mohla. Úplňková Luna je v kvadrátu na Uran v Býku, napadené bude tedy naše ego a jeho různé formy ulpívání na různých emocích, se kterými se po cestě našim životem identifikovalo. Emoce tvoří nemoce a pokud chceme být zdraví, měli bychom se pravidělně věnovat očistě od negativních emocí. Pokud to neuděláme sami, bude na nás občas intenzivně pracováno. Ale je lepší jít těmto energiím naproti a dodržovat mentální a duševní hygienu. Uvědomme si, že ulpívání na negativních emocích může ego brát jako vlatní identitu a definovat se tím a možná získat nějaké "výhody", ale v konečném důsledku tímto postojem ubližujeme jenom sami sobě a blokujeme sami sobě nové příležitosti a tok naší životní energie. Odpuštění a soucítění, pochopení a rozpuštění jsou dary, které dáváme sami sobě. Vyzkoušejme to dnes alepoň s jednou emocí a uvidíme co se stane, možná pocítíme velkou úlevu a to nás bude motivovat k další práci. Dnes je Venuše na 27.st. Blíženců v konjunkci se Severním lunárním uzlem a to nám dává další impuls k vylepšení komunikace jak uvnitř nás samotných, tak s ostatními blízkými lidmi. Mars na 20. st. Berana je téměř v konjunkci s Lilith na 22 st. Berana a tady pozor, na čem nebudeme pracovat dobrovolně, vyvalí se samo a může nás zaplavit velmi silnými emocemi vzteku, bolesti a možná i nenávisti, touhy ničit a potrestat. Nesmíme jim podlehnout, pozorujme je, přiznejme jim právo na existenci, ale nemusíme se podle nich chovat a pokud budeme chtít, můžeme je odvést do Světla ( mimochodem k tomuto postupu mi přišla v meditaci velice účinná metoda, která je rychlá a téměř bezbolestná a kteoru klienty velice ráda učím a provázím je ). I úplňkové Slunce je ve kvadrátu na Uran v Býku a spolu s kvadrátem Luny na Uran tvoří konstelaci zvanou velké T. Je velice dynamická a napěťová, dala by se vyjádřit, když to nepůjde po dobrém, půjde to po "zlém". Zlo dávám do uvozovek proto, že to zlo není, je to jenom příležitost ke změně a my na ni můžeme reagovat buďto odporem, zlostí a agresí a nebo ji přijmeme a změníme svůj postoj. To je vlastně jediné, co se po nás chce.  Jenže naše ega to tak nevidí, mají pocit, že různé masky, které jsme si vytvořili aby nás chránily jsou nutností pro naše bezpečí a naši nezranitelnost. Jenže zranitelnost vytváří živost a život, co tvoří masky? Nedorozumění, strach, nesoulad nemožnost blízkosti a následně hlubokou frustraci. Takže vůbec nic neztrácíme, když je ztrácíme, naopak. Staneme se živými, soucitnými a odpouštějícími a šťastnými. Vybírejme tedy naši volbu s uvědoměním si toho, jak chceme opravdu žít. Krásný úplňkový čas pro naši duši přeji, možná se konečně dostane více ke slovu i v běžných činnostech našich všedních dnů a my všichni vyplujeme na šťastnější plavbu životem. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace online