Astrokonstelace na pátek 19.04.2019 - úplněk ve Vahách ve 13.11 hod

Astrokonstelace na pátek 19.04.2019 - úplněk ve Vahách ve 13.11 hod

Přeji krásný Velký Pátek, dnes ještě umocněný úplňkem. Na Velký Pátek jak legenda praví se otvírají hlubiny země a člověk může nalézt poklady, přeji nám ať nalezneme poklady ukryté hluboko v našich srdcích, tam se skrývá poklad největší, poklad Lásky, Soucítění a Života. Dnes ve 13.11 hod se dostane Luna na 30. st. Vah do přesné opozice na Slunce a nastane úplněk. Tento je opět vyjímečný a nejenom tím, že se odehrává na Velký Pátek, ale i poblíže Urana na začátku Býka. Zároveň je Luna v trigonu na Lilith ve Vodnáři a Slunce v Beranu v sextilu na Lilith. Co to pro nás přinese? To bude asi hodně záležet na našich postojích a prioritách, Vesmírem jsme nuceni k transformaci vztahů ve všech rovinách, k větší upřímnosti, svobodě, rozvíjení vlastního potenciálu, hledání toho, kdo opravdu jsme. Tím se mění i vše ve vztazích, dostávají zcela jinou kvalitu, vibraci, rozměr, význam a potenciál. Všichni hledáme novou harmonii ve vztazích, která je založena na svobodě, hluboké potřebě sounáležitosti a sdílení. Aby toto bylo možné uskutečnit, je potřeba, aby zcela odpadlo vlastnění, manipulace, hledání jistoty v druhém člověku ( nosíme ji každý sám v sobě a ve svém srdci), promítání vlastních bolestí a nezpracovaných emocí do partnera, kolegy, manžela, dítěte, všechny formy závislosti a požadavků na toho druhého, aby byl jiným.. Aby toto vše bylo možné uskutečnit, je potřeba se naučit mít dobrý, láskyplný a soucitný vztah k sobě samému, odpustit si všechny viny, křivdy, vše, čím jsme ublížili sobě, ale i duhým lidem. Přijmout sami sebe takoví jací skutečně jsme, se všemi chybami, nedostatky a ocenit se za to, jací jsme. Jsme lidé a nejsme dokonalí. Nikdo není. Teprve potom můžeme tvořit láskyplné vztahy se svým okolím protože teprve tehdy jsme schopní ocenit i ty druhé v jejich vlastní jedinečnosti.  Někdy to bývá  velice jemné a rozlišit to nebývá úplně snadné. Ale všichni jsme na cestě všichni se to učíme. Přijímejme tyto lekce s pokorou, vděčností a odvahou hledat opravdovost a neztrácet se ve vzhahu, neobětovat se ale stavět si nové hranice, které přinesou oběma stranám růst, hojnost a prosperitu. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

607 679 674 konzultace i on line