Astrokonstelace na pátek 15.11.2019

Astrokonstelace na pátek 15.11.2019

Krásné páteční ráno přeji.Slunce na 22. st, Štíra je v trigonu na Lilith v Rybách a v polosextilu na Mars ve Vahách, Luna na konci Blíženců projde trigonem na Mars ve Vahách kolem poledne, tato konstelace nám přinese možnost nenadálého setkání se s lidmi, se kterými jsme se už třeba ani potkat nechtěli, ale kupodivu toto setkání proběhne velmi příjemně a to co leželo mezi námi jako překážka bude vysvětleno a odstraněno, může se jednat o návrat "ztraceného" přítele nebo kamaráda ale i o potkání se s nějakou naši vnitřní částí, kterou jsme potlačili a obdařili nálepkou nežádoucí. Pamatujme, že žijeme v duálním světě a nemůžeme mít vše jenom kladné, je potřeba se naučit používat i takové energie jako je hněv, strach, lítost, i ony k nám patří a my je máme přijmout a laskavě se k nim stavět jako k součásti naší lidské přirozenosti. Mars je v sextilu na Jupiter ve Střelci a Venuše ve Střelci je v kvadrátu na Neptun v Rybách, to u někoho může způsobit určitý nejasný disharmonický pocit podobající se rozmrzelosti, která nebude mít vlastně zdánlivě žádný důvod, bude prostě tak nějak viset ve vzduchu. Nereagujme na něj, jak přišel tak odejde, jenom ho pozorujme a ani moc nerozvíjejme myšlenky kolem něho, to bychom jenom zpomalili jeho odchod Luna kolem poledne projde i opozicí na Jupiter ve Střelci, to jenom umocní výše popsaný pocit a i jakousi neuchopitelnost, že něco moc chceme a možná nemáme nebo spíše nevidíme zdroje a cestu k dosažení naší touhy. V 17.15 hod se Luna přesouvá do znamení Raka a projde sextilem na Uran v Býku, mnohé pocity týkající se naší rodiny a jejích členů mohou projít zásadní proměnou, určité situace se mohou vyjasnit a i komunikace o nich poplyne jaksi hladce a sama. Mohli bychom prožít hezký víkend v rodinném kruhu, pokud si toto naladění vezmeme s sebou do dnů příštích.

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online