Astrokonstelace na neděli 12.04.2020

Astrokonstelace na neděli  12.04.2020

Krásné probuzení do slavnostního nedělního rána přeji. Dnes je Boží hod velikonoční, křesťané slaví Vzkříšení Ježíše Krista. Energie vzkříšení je energií života, která nám pomáhá se dostat přes různé životní překážky a obtíže a situace, kdy něco nenávratně skončilo, ale něco nového opět začíná. Je to uvědomění si toho, že život je věčný a že ani smrtí nekončí. Jenom odložíme kabát ve formě těla a duše pokračuje dále ve svém vývoji. Energii vzkříšení si můžeme dnes uvědomit i jako energii znovuzrození, povstání ptáka Fénixe ze svého vlastního popela a i jako energii, která nás vede domů, do skutečného domova naší duše, ten můžeme poznat i při své pozemské pouti a v těle. Všichni tam směřujeme a všichni tím už ve skutečnosti jsme, jenom to nevidíme. Můžeme vkřísit i své dávno zapomenuté touhy a sny naší duše, na které jsme pod tíhou a nátlakem ega zapomněli nebo jsme je vytlačili v honbě za kdoví čím. Doba je velmi zvláštní, nevíme, co nám přinese a ani co nás čeká. Zdá se, že život takový, jaký byl, skončil. Někdo si to uvědomuje více, někdo méně. Ale je to tak a i zde nám pomůže vědomí vzkříšení, prostě se vše obnoví a narodí znovu, i když stejné to už asi nebude. Ale to vůbec neznamená, že to nakonec nemůže být i mnohem lepší. Odložme proto obavy a strachy a s důvěrou hleďme do budoucnosti a důvěřujme procesu a i tomu, že to prostě bude jiné a lepší. Nakonec to je vždy takové, jaké to vidíme. Luna je dnes celý den ve Střelci a projde trigonem se Sluncem v Beranu, Venuše v Blížencích je v trigonu s Marsem ve Vodnáři, je tu patrná přítomnost budícího se života a i souladu mužského a ženského principu. Můžeme se společně radovat a možná budeme mít po dlouhé době i pocit, že si rozumíme a že ten chlap nebo ženská, kterou máme po svém boku je docela prima člověk, i když má své mouchy, jako ostatně každý. Ale dnes budeme mít nastavenou optiku na to vidět přednosti a ne nedostatky. A to je důležité si uvědomit. Pozorujme sami sebe, jak vidíme věci kolem sebe, jednou tak a jindy jinak a toto poznání si uchovejme pro časy, kdy budeme mít optiku vnímání nastavenou opačným směrem. Nakonec jsme to my sami, kdo ji nastavuje, i když planety tu mají svůj vliv, rozhodující je naše vědomí. Lilith s Chironem v Beranu jsou v sextilu na Mars ve Vodnáři a i tento aspekt nás povede k tomu přehlížet nedostatky a to i svoje, s vědomím, že nikdo není dokonalý a všichni jsme na cestě a učíme se. Láska a pozorumnění vedou k harmonii a tu nám všem pro dnešní den přeji. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

konzultace online