Astrokonstelace na čtvrtek 02.02.2017

Astrokonstelace na čtvrtek 02.02.2017

Dnes bude opravdu zajímavý den, blíží se nové začátky....Luna se potkává v Beranu s Uranem a Mars do Berana vstoupil minulý týden v sobotu v 7 hodin a v pátek v 17 hodin se svým vstupem do Berana přidá i Venuše. Dnes je poslední den, kdy Venuše pobývá v Rybách a tak si můžeme ještě užít lítosti a smutky, které často ani nevíme, proč cítíme. Ony se často vyplavují prostě samy od sebe, tak nějak se vynoří, často zdánlivě odnikud. Ale to se jenom čistí naše duše a naše tělo, emoce prostě patři k našemu životu a když si je nedovolíme prožít v ten daný okamžik naplno, tak se prostě někam schovají a pak vyplavou. Minulý měsíc s hodně obsazeným znamením Ryb byl pro jejich vynořování jako stvořený. Dnes je zajímavé i datum, 02.02., vybízí nás k zamyšlení nad našimi vztahy a to nejenom nad vztahy intimními, pracovními ale i nad vztahem k nám samým. Nezapomínejme, že člověk, se kterým musíme žít po celý zbytek života jsme my sami. A tak si ho upravme tak, abychom se měli rádi, aby nám bylo dobře, když jsme sami se sebou. Je čas na nový začátek všude tam, kde se obětujeme, podřizujeme, konáme proti svému přesvědčení, ztrácíme tím totiž svoji sílu a ochuzujeme svoje talenty, které bychom jinak mohli dát světu. Uvědomme si, že seeobětování většinou ani neprospívá tomu, komu se obětujeme, raději se snažme nastavit zdravé hranice a princip win-win, kde obě strany mají pocit, že se dohodly a daná řešení jsou pro ně přijatelná.A těmi stranami mohou být i naše dvě podosobnosti, naše dvě názorová přesvědčení, cokoliv. Tak se jim věnujme a nezapomínejme, že máme k dispozici i stranu třetí a tou je Pozorovatel, Svědek...Ticho v nás. 

Přeji nám krásný zimní čtvrtek. 

S láskou Jana Sofie

www.horoskopy.name