Astrokonstelace na 13.06.2018

Astrokonstelace na 13.06.2018

Přeji krásnou, i když uplakanou středu. Dnes ve 21hod 43 min se potkává Luna se Sluncem ve znamení Blíženců, nastává novoluní. Novoluní je vždy o novém začátku, o pouštění starého a přijetí a otevření se novým možnostem, novým obzorům, novým objevům a novým způsobům nahlížení na svět, na sebe a na svoji existenci vůbec. Novoluní v Blížencích je hlavně o komunikaci a nalézání harmonie a rovnováhy uprostřed protikladů. Využijme dnešní deštivý den k tomu, abychom kladli sami sobě všetečné otázky typu " Jak komunikuji s ostatními a jak se sebou? ", " Jak se stavím k názorovým odlišnostem? ", "Respektuji cizí názory nebo musím za každou cenu prosadit to svoje? ". Jakou kvalitu má převážně monolog v mé hlavě? Podporuji sama sebe nebo se kritizuji a jsem k sobě nelaskavy? Otázek nám bude vířit hlavou určitě hodně, ale ono to není o té hlavě. Zkusme sestoupit o několik pater níž do prostoru svého Ticha a odtud nahlížet na všechen ten pohyb vně. Bude se toho dít opravdu hodně. Pokud budeme na povrchu myšlenkových proudů, můžeme se cítit zmateně a možná i unaveně. Pokud si ale dopřejeme luxus pobýváni ve svém vlastním Klidu, uvidíme tu naši správnou cestu, tu naši správnou možnost, najdeme svůj vlastní střed a nakonec i klid uprostřed chaosu. Učme se také pokoře a respektu, pružnosti a lehkosti Bytí, i to jsou témata novoluní v Blížencích. Propojujme. Nerozdělujme. Propojení přináší obohacení, spory a hádky ztráty. Nemusíme se vším souhlasit, ale můžeme respektovat sami sebe a i ty druhé v názorových odlišnostech. Když dokážeme nahlížet na situace ještě očima toho druhého, můžeme nakonec obohatit i ten svůj pohled. o novou barvu, o nový vhled, nový rozměr. 

S láskou Jana