Novoluní ve Vodnáři 30. ledna 2014 ve 22 hod 38 minut

Novoluní ve Vodnáři 30. ledna 2014 ve 22 hod 38 minut

Po silném úplňku ve znamení Raka přichází opět nová možnost pohnout svým osudem a prostředníctvím otevření se vesmírným energiím změnit zastaralé vzorce myšlení, cítění i vzorce chování zděděné po předcích a hluboko uložené v mysli, duši i v buněčné paměti. Novoluní je v trigonu na konjunkci duchovního bodu a bodu štěstí ve Vahách. Otevírá se možnost přijmout Milost Boží a vyklouznost ze sevření vězení starého přímo do milostivé náruče čerstvého a nového. Stačí si to jenom dovolit a spojením se s vlastním středem uchopit individuální pravdu ukrytou hluboko v našem srdci očištěnou ode všech nánosů společenských a rodinných tlaků a forem. Tato pravda září v každém z nás jako diamant a svítí nám na cestu našeho vlastního individuálního rozvoje.  Dává nám spojení se Zdrojem a ukazuje nám Cestu naším vlastním osudem. Naše cesta už nemusí být plná bolesti a utrpení, to vše můžeme odložit a rozhodnout se pro trvalé spojení se s Radostí, Moudrostí a Láskou. Ta k nám stále proudí z vesmírného zdroje a spojuje se se zdrojem uvnitř nás. Pokud tomuto spojení nebude bránit naše staré myšlení oběti nebo pachatele, vnější energie vesmírného zdroje se spojí s naší vnitřní energií našeho zdroje ( což  je ostatně ta samá energie) a toto spojení se začne manifestovat v našich životech. Náš život může provázet nekonečná Lehkost Bytí. Můžeme se v klidu zaměřit na naplňování našeho vlastního životního úkolu a radostně a s láskou a v srdci tvořit v souladu s Boží vůlí každý podle svého vlastního úkolu. 

 

Nosná témata tohoto novoluní jsou:

rozpoznání a odložení starých rodových a výchovou získaných schemat, která nás svazují a nedovolují nám žít náš vlastní potenciál, očištění emocionálního a mentálního těla od těchto energií, spojení se s vnitřní radostí, poznání, že máme vlastního gurua v sobě, odvaha a rozhodnutí žít vlastní potenciál, svoboda tvorby, rozpoznání a transformace destruktivních vzorců nic neřešící vzpoury, lehké vklouznutí do nového čistého prostoru myšlení, rozhodnutí se pro opuštění vzorce pachatel oběť a rozhodnutí se pro odpuštění všem, všemu a hlavně sobě, poznání, že všichni jsme duchovní bytosti pobývající dočasně na Zemi a sbírající zkušenosti v těle, poznání, že všichni jsme jedno, ze všichni jsme spojeni a máme stejný Zdroj existence, poznání, že naším jediným úkolem je nalezení spojení se se Zdrojem a jeho vyjádření v naší individuální pozemské pouti.

V pondělí 20. ledna 2014 ve 04.50 hod vstupilo slunce do znamení Vodnáře. 30. ledna 2014 ve 22 hod 38 minut dochází k novoluní ve Vodnáři. Slunce se potkává s Lunou na 10. stupni 55. minutě. 

 

Sabiánský symbol dle  Dane Rudhyara pro 11 stupne znamení Vodnáře zní:

Člověk nabývá v tichosti a osamocení nové inspirace, které mu možná změní celý život. 

Symbol klade důraz na zásadní hodnotu trvalého otevření se sestupujícím silám Ducha či Duše, zejména tehdy, jsme-li na začátku nového období individuální aktivity. Jedinec by neměl záviset pouze na vnějších okolnostech a na tradičních podnětech. Má svoji tvůrčí sílu uvnitř z níž může čerpat a lépe dovolit jí pronikat do mozku, vědomí a rukou, které tvoří ve hmotě nové originální formy. 

 

Přeji nám všem zhodnocení tohoto úžasného potenciálu v našich dalších životech. 

S láskou

Jana Seifertová

 

www.horoskopy.name