Z knihy - Parahamsa Nithyananda - Přirozené osvícení

Z knihy - Parahamsa Nithyananda - Přirozené osvícení

Pokud se nacházíte na Zemi, znamená to, že Existence chce, abyste zde byli právě v této podobě. Nejste žádný omyl ani náhoda, jste důležitá událost. Jste úmyslný zázrak Existence. To není žádné pozitivní myšlení, tento fakt je pouhá a prostá pravda. Pokud budete této pravdě důvěřovat, budete žít naplno.