Winston Churchill

Winston Churchill

Výtečnost/znamenitost …znamená …

Pečovat s láskou více, než jiní považují za rozumné…
Riskovat více, než jiní považují za bezpečné…
Snít více, než jiní považují za praktické…
Očekávat více, než jiní považují za možné…