Warren Bennis

Warren Bennis

Vůdcovství je moudré používání moci.Moc je oprávnění udělat ze záměru realitu a udržet ji.