Umění prominout

Umění prominout

„Slabí lidé nedokážou nikdy prominout. Umět prominout je vlastnost silných.“  Mahatma Gandhi