Robert E. Detzler

Robert E. Detzler

„Myšlenky a city dávají formu našemu životu. Podle kvantové fyziky jsou myšlenky energetickými částečkami a emoce přestavují energetické vlnění. Fyzikové zjistili, že myšlenky se dají uvést do pohybu pouze emocionální energií nebo-li vlněním.Stav světů byl, je a bude vždy takový, jaké jsou myšlenky bytostí, které je obývají“