Reudiger Schache

Reudiger Schache

"To, co říkáte nebo jak chcete působit, je jen malý vyvolávající faktor ve vaší přitažlivosti. Mnohem silněji působí, co si skutečně myslíte a cítíte."