Paulo Coelho - Záhir

Paulo Coelho - Záhir

Vždycky si musíme uvědomit, když se nějaká etapa uzavírá.

Ukončit cyklus, zavřít dveře, dopsat kapitolu - nezáleží na tom, jak to nazveme, důležité je považovat za minulost životní okamžiky, které už skončily.