Paul Brunton

Paul Brunton

Nechť jsou naše úmysly jakkoli ctnostné, nezřídka způsobujeme druhým škodu. To naznačuje, že nestačí být dobrý. Moudrost musí řídit naši dobrotu, musí nám udělit schopnost předvídat, co pravděpodobně vyplyne z našich činů.