Paul Brunton

Paul Brunton

Žádná matka se neptá, proč by měla pomáhat svým dětem, ztotožňuje se s nimi a považuje za samozřejmé, že jejich zájmy jsou zájmy jejími. Stejným způsobem považuje osvícený člověk za samozřejmé, že zájmy lidstva jsou jeho zájmy a že všichni lidé jsou jeho rodinou.