Osho

Jakkoli se to však zdá zvláštní, lidé tráví téměř jednu třetinu svého života na školách a univerzitách, aniž by věděli cokoli o tichu, relaxaci, aniž by věděli cokoli o sobě samých. Znají celý svět - a je to jejich obrovská chyba, že přitom zapomněli sami na sebe.

Člověk má tendenci zapomínat sám na sebe. Člověk vlastně může prožít celý život, aniž by si sám sebe uvědomoval. Všechny ostatní vidí, všechny zná - jen na sebe zapomíná.Lidé jsou jedinečné bytosti a každý by měl být respektován jako svět sám o sobě. Nikomu nejsme podřízeni ani nadřízeni - jsme tu my sami. V samotě je krása. Přestáváte být kolečkem v soukolí, davem; jste sami sebou.