Osho

Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami života, toužícího po sobě samém.

Přicházejí skrze vás, ale ne od vás.
A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jim dát svou Lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky.
Můžete dát domov jejích tělům, ne však jejím duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech.
Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je poboné sobě. Život totiž nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška.
Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná svou silou, aby jako šípy letěly rychle a daleko.
Ať napínání rukou lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje luk, který je pevný. (Chalíl Džibran)
Když opravdu milujete, přesahuje láska milovanou osobu a šíří se dál a dál a dál. Proniká ke všem lidem. Je jako vlna na hladině jezera.