Oliver Wendell Holmes

Oliver Wendell Holmes

To, co leží za námi, i to, co leží před námi, je nicotné v porovnání s tím, co se skrývá uvnitř nás.