Myšlenky, které si zvolíme, jsou nástrojem, kterým malujeme na plátno svého života. Louise L. Hay

Myšlenky, které si zvolíme, jsou nástrojem,  kterým malujeme na plátno svého života.  Louise L. Hay

Myšlenky, které si zvolíme, jsou nástrojem,
kterým malujeme na plátno svého života.
Louise L. Hay