Kurt Tepperwein

Kurt Tepperwein

Jestliže nedokážeme kontrolovat naše myšlenky, kontrolují ony nás a rozhodují o našem Bytí.