Jan Neruda

Jan Neruda

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času.

Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic.