François-René de Chateaubriand

François-René de Chateaubriand

„Originální není ten, kdo nikoho nenapodobuje, ale ten, jehož nelze napodobit.“