Dva vlci v nas

Dva vlci v nas
Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probihá v nitru každého člověka. Řekl mu: "Synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma vlky."

Jeden je špatný - je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

Ten druhy je dobrý - je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.

Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: “A který vlk vyhraje?”

A starý Indián odpověděl: "Ten, kterého krmíš”.