Dr. Joseph Murphy

Dr. Joseph Murphy

"Slova a činy druhých se vás mohou dotknout jen tehdy, když jim vy sami k tomu dáte moc. Vaše myšlení má tvůrčí sílu, žehnejte proto svým bližním. Vždy máte možnost odpovědět člověku, který vám spílá: "Pokoj s tebou."