„Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.“ Seneca

„Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.“ Seneca

„Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.“
Seneca