don Miguel Ruiz

Tvoříte svůj život.Jste natolik mocní, že si můžete zhmotnit cokoli, čemu věříte. Jste takoví, jací jste, protože přesně tak o sobě smýšlíte. Celá vaše realita - všechno čemu věříte - je vaším výtvorem.