Deepak Chopra

Deepak Chopra

"Ver, že tvoja duša má plán a aj keď ho nemôžeš úplne pochopiť, vedz, že všetko dopadne tak, ako má.”