Dalajlama

Základními zdroji štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska. Jestliže máme tyto duševní postoje, nepřátelství okolí na nás příliš nepůsobí. Pokud na druhé straně postrádáme soucit a naše duše je naplněna hněvem a nenávistí, nenalezneme klidu.