Bob Proctor

Bob Proctor

Úspěšní lidé se rychle rozhodnou a své rozhodnutí nezmění.

Neúspěšní lidé se rozhodnou pomalu a své rozhodnutí změní rychle.