Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

VAŠE HODNOTA pro svět je stanovena tím, co zbude, odečteme-li

vaše špatné návyky od těch dobrých