Astrokonstelace na úterý 26.11.2019 - novoluní ve Střelci v 16.06 hod, Venuše v 01 hod vstupuje do Kozoroha

Astrokonstelace na úterý 26.11.2019 - novoluní ve Střelci v 16.06 hod, Venuše v 01 hod vstupuje do Kozoroha

Přeji krásné úterní ráno. Dnes v noci v 1 hodinu vstupuje Venuše do znamení Kozoroha a vnese do našich životů téma zodpovědnosti, vytrvalosti a rovnováhy. Venuši se v Kozorohu moc nelíbí, vládcem Kozoroha je Saturn ( a ten tam ted ještě navíc spolu s Plutem pobývá) a to je princip stažení a pro hravost a frivolnost Venušiných principů nemá moc pochopení. Nicméně na všem se dá nalézt to dobré, budeme sklízet, co jsme zaseli, pokud jsme byli soustavní a vytrvalí, určitě se dočkáme odměny v podobě uspořádání věcí novým způsobem. A Saturnu také potkání se s Venuší prospěje, obměkčí své tvrdé kontury a možná se naučí i laskavosti. Je to jako když posadíte starému mrzutému dědečkovi na klín malé děvčátko, také roztaje a jeho mrzutost zmizí. Venuše zanedlouho projde i trigonem na Uran v Býku, i ona se tedy bude osvobozovat od lpění na hodnotách, které ji vlastní nejsou a které jenom někde po cestě životem posbírala a přijala za své, aby byla přijmutá okolím.  V 09 hod 11 min vstoupí Luna do znamení Střelce a v 16.06 hod se potká se sluncem a nastane novoluní. Tématem tohoto novoluní je naše schopnost se radovat, mít otevřené srdce ( i za méně příznivých životních podmínek), lehkost bytí, hravost, nevinnost, bezstarostnost. Střelec je i jedno ze znamení, kterému je vlastní přirozená duchovní zralost, snad je to i proto, že věci vnímá hlavně srdcem. Novoluní je na 4. st. Střelce a je tedy v kvinkuksu na Uran v Býku, budeme konfrontováni, každý podle svého, i s principem určité lehkomyslnosti až nezodpovědnosti, věčně trvající puberty přetrvávající hluboko do dob dospělosti. Těchto vzorců si samozřejmě nejsme vědomi, jsou součástí našeho nevědomí, ale dnes se mohou skrze běžné události obyčejného dne ukázat a ozřejmit. Budeme vědět, kde nás bota tlačí a můžeme pracovat na tom, aby to bylo jinak. Všichni si přejeme žít naplněný a šťastný život a novoluní ve Střelci je tu právě od toho, abychom se pro to se vší odpovědností rozhodli a rozhodli se i proto neopakovat chyby, které jsme v minulosti udělali ale zároveň je důležité se omluvit druhým i sobě a odpustit druhým i sobě. Střelec je jedno ze znamení, kterému jde odpouštění nellépe, využijme proto přítomnost této energie v tomto dni k tomu, abychom odpustili, všechno a všem a hlavně sami sobě. Minulost pak můžeme prostě nechat být a jít s radostí vstříct novým životním zkušenostem obohaceni o moudrost poznání. Merkur se blíží do trigonu na Neptun v Rybách a i tento aspekt posílí naše odhodlání přemýšlet o věcech jinak a mít otevřené a odpouštějící srdce. Tak si užijme dnešní den s láskou k sobě i k ostatním a nechme k nám přijít a dovolme si přijmout všechna požehnání, která pro nás život přichystal. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online