Astrokonstelace na úterý 19.02.2019 - úplněk v Panně v 16.53 hod

Astrokonstelace na úterý 19.02.2019 - úplněk v Panně v 16.53 hod

Dnes hned čtyři minuty po půlnoci se Slunce přesunulo do znamení Ryb, je to poslední vodní znamení a my budeme konfronttováni s energiemi soucítění, splývání, vnímání, hluboké intuice ale také závislosti, lítosti, sebelítosti, klamu, sebeklamu. To jsou nosná témata na dalších 30 dnů, mějme je proto na paměti v běžném denním životě a rozhodujme se ve prospěch těch s vyššími vibracemi. Luna v 15.47 vstoupí do znamení Panny a hned za hodinu se dostane do opozice na Slunce čerstvě v Rybách a nastane úplněk. Znamení Panny ovlivňuje trávení, střeva a proto pokud máme v této oblasti problém, učiňme rozhodnutí nebo opatření, která nám pomohou nastolit rovnováhu. Stravujme se střídmě a naslouchejme potřebám svého těla, každé je jiné a každé má jiné potřeby. Není možné se řídit návody z knih, každému prostě vyhovuje něco jiného. A i toto se mění v souvislosti s ročním obdobím, věkem , počasím apod. Během úplňku je stále v konjunkci Merkur a Neptun v Rybách. Dalším tématem úplňkových energií je nastolit zdravý vztah a soulad mezi intuicí a rozumem. Intuice nám posílá poselství naší duše a vede nás po cestách, které naplňují naše skutečné poslání zde, na Zemi. Pokud jí nevnímáme, i když jsme podle měřítek vnějšího světa úspěšní, asi nebudeme šťastní a ptáme se proč? Vždyť jsem dosáhl to a to, a kde je to očekávané štěstí? Ono se nedá koupit, vynutit a ani zaplatit, přichází stejně jako intuice velice tiše a je plaché jako divoká srna. Kráčejme proto v souladu s naší intuicí, naplňujme poslání naší Duše, vyjadřujme naši jedinečnou esenci, obohatíme tím svět a budeme zcela přirozeně šťastní, protože budeme vyjadřovat, kdo skutečně jsme a proč jsme sem přišli. Možná to chce odvahu a statečnost a možná jenom najít spojení s naší hlubokou vrozenou přirozeností a konat podle ní. Tento úplněk by nám toto spojení mohl pomoci naleznout. Zde se nabízí otázka, proč svoji přirozenost potlačujeme? Proč to děláme? Chceme být přijati okolím, chváleni, uznáváni a tak děláme to, co si myslíme, že nám tento cíl pomůže nalézt. A při tom většinou ztratíme to nejcennější, co máme. Sami sebe. Dobrá zpráva ale je, že se můžeme znovu nalézt a to třeba rovnou dnes. Venuše opustila konjunkci se Saturnem ale postupně se blíží ke konjunci s Plutem, nalézání vlastní hodnoty a cesty bude dlouho v zorném úhlu naší pozornosti. Pokud nám to hned nepůjde a občas sklouzneme k chování mimo naše přirozené potřeby, buďme k sobě laskaví a mějme se sebou soucit a trpělivost. Nekritizujme se, kritika je také jedna z vlastností Panny, na kterou je potřeba si dnes posvítit. Naučit se ji používat s láskou a soucitem. Je jako jed, v malém množství může uzdravit, ve velkém otrávit. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

607 679 674 konzultace i on line