Astrokonstelace na úterý 08.10.2019

Astrokonstelace na úterý 08.10.2019

 

Krásné probuzení do úterního rána. Dušičkové deštivé počasí nám na čas zmizelo, sluníčko nás oblažuje svým svitem a tak se můžeme i v chladných dnech cítit o něco lépe. Dnes v 19 hod vstupuje Venuše do znamení Štíra, opouští znamení Vah kde nás vedla ke spolupráci, vzájemnosti a sdílení. V následujícím období budeme konfrontováni s našimi hlubinnými postoji a motivacemi k našim činům, které nemůžeme jindy spatřit. Čas, kdy pobývá Venuše ve znamení Štíra je čas zkoumání sebe sama a toho, co v životě opravdu chceme, kam nás vede naše skutečná vnitřní motivace a hlas naší duše a našeho srdce, Je to i čas poznání našich bloků a omezení, které nám skutečné naplnění našich tužeb neumožňují a ovládájí nás prostřednictvím různých strachů. hlavně strachu z nedostatku hojnosti a hmotných prostředků. Na tyto strachy je nutné se v následujícím období podívat, zvědomit si je a začít s nimi pracovat. Většinou zjistíme, že mají iluzorní povahu a někdy ani nepatří nám, ale našim předkům, jenom jsou přítomny v našem energetickém poli. Dávají nám zprávy většinou o dějích dávno minulých a o zkušenostech v časech a podmínkách, které jsou velice odlišné od těch, které žijeme v naší přítomnosti. Ony potřebují být jenom poznány a rozpuštěny ve světle uvědomění si toho, co se vlastně děje. Ve znamení Štíra již Venuši očekává Merkur, planeta myšlení. A tak mohou začít spolu spolupracovat na poznání a uvědomování si našich omezení a zároveň na jejich rozpuštění. Důležitá je spolupráce a podřízenost Mysli Srdci. Srdce ví kam naše duše směřuje a rozum je tu od toho, aby vymyslel způsob, jak v to v reálném světě zrealizovat. Ne od toho aby nás strašil, ovládal nás a hledal důvody proč to nejde. Naučme svoji Mysl rovnováze. ať hledá důvody pro a proti, ale nenechme ji vychýlit se ani jedním směrem. Luna je dnes celý den ve znamení Vodnáře a projde polosextilem na Saturn a Pluto v Kozorohu a Lilith a Neptun v Rybách, což je docela silná i když svým způsobem velice nenápadná a jemná konstelace. Ale ona nám umožní nadhled, poznání a svobodu a i osvobození a možná dokonce najde i cestu, jak to v reálném životě udělat a prakticky uskutečnit. Luna projde i sextilem na Jupitera ve Střelci a i to je energie a vibrace, která nás vede k osvobození a vymanění se ze všeho, co je zastaralé, dysfunkční a co nám nepřináší radost, podporu a růst. A pamatujme na to, že Vesmír je vždy na straně růstu a rozvoje a odvahy.
S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online