Astrokonstelace na středu 27.11. 2019 - den po novoluní ve Střelci

Astrokonstelace na středu 27.11. 2019 - den po novoluní ve Střelci

Krásné čtvrteční ráno přeji. Jaké bylo včerejší novoluní? Jeho aspekty budou ještě dnes a možná i po několik dalších dnů doznívat v našich duších a mohly by se snad příznivě projevit i navenek v našich činech. Venuše je čerstvě v Kozorohu a bude tvořit sextil s Marsem ve Štíru, to nám dává a ještě asi 14 dnů bude dávat silnou energii k ukončení starého a nežádoucího a k započetí nového a žádoucího. Jupiter je na 29. st. Střelce, má několik posledních dnů na to, aby v našich životech rozzářil světlo nových příležitostí, 2.12. 2019 vstupuje do znamení Kozoroha. A tak se po příležitostech opravdu pilně a zodpovědně dívejme a hledejme i tam, kde bychom je možná jindy nehledali, neváhejme vyzkoušet nové cesty a způsoby, uvidíme, co nám přinesou. Mars odchází z opozice na Uran v Býku a Venuše začíná nabíhat do trigonu s Uranem v Býku, to nám přinese určité uvolnění z napětí, které jsme mohli ve dnech minulých prožívat a povede nás zcela přizoreně k zodpovědnosti za sebe, své chyby, ale i talenty a přednosti, najednou jako kdyby z nás něco spadlo, cesta se bude zdát volná i tam, kde jsme ji dříve neviděli. Můžeme pocítit jemně se chvějící radost z prostého Bytí, možná se tam někde uvnitř nás choulí, možná je ještě schovaná, ale je tam a my o ní prostě víme. Možná to pro mnohé z nás bude zcela nový pocit, jaksi nesmělý a velmi jemný, ale také příjemný. Snad jsme se naučili vidět věci více srdcem, nežli hlavou a ta jemná radost  Bytí nás překvapivě bude provázet i těmito dny, kdy je venku tak málo sluníčka a světla. Merkur na 15. st. Štíra je v trigonu na Neptun v Rybách a na tomto vnímání světa bude překvapivě spolupracovat. Posilujme tedy oheň ve svém srdci a pokud tam cítíme pouhou zažehlou jiskřičku nenechme ji zhasnout přes nevíru v sebe a pochybnosti o světě. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online