Astrokonstelace na středu 21.08. 2019

Astrokonstelace na středu 21.08. 2019

Krásné středeční ráno přeji. Včera nám krásně pršelo a tak i příroda se může probudit do dnešního jitra svěží a čistá. Dnes v 11 hodin vstupuje do znamení Panny Venuše a nám se život poněkud uklidní a změní se nám priority. Venuše ve znamení Panny nás povede k péči o vše, co je nám svěřené, o majetek, domácnost, ale i o naše zdraví, blízké ale i nás samé. Při průchodu Venuší znamením Lva jsme si uvědomili naše priority a cíle a teď budeme hledat a nalézat cesty a praktická řešení, jak je uskutečnit, naplnit a realizovat. Důležitým tématem je i péče o nás samotné, hledat to, co nám dělá dobře, být k sobě laskaví, soucitní a ohleduplní. Každé znamení má ale i své stinné stránky a u Panny je to kritičnost a touha po dokonalosti. Prosím uvědomme si, že dokonalost neexistuje a není dobré se stále s někým srovnávat, jsme jací jsme a tak se milujme a příjímejme. Tento postoj k nám samým nám v životě určitě přinese více užitku, než neustálý kritický vnitřní monolog, který ale nikam nevede, leda ke špatným pocitům. A k čemu jsou dobré? Raději oceňujeme sami sebe i druhé za maličkosti a važme si toho, jací jsme a stejně tak přistupujme i k našim blízkým. Luna dnes v 06.37 hod vstupuje do znamení Býka a utvoří trigon s Venuší a Masem ve znamení Panny. Možná po dlouhé době při správném úhlu pohledu, můžeme mít pocit, že náš život je v pořádku právě takový, jaký je a že vše má svůj čas a význam. Odpoledne Luna projde konjunkcí s Uranem a možná pocítíme nutnost provést změny v našich zaběhaných činnostech a malých denních rituálech, které všichni máme, aniž si je možná uvědomujeme. Slouží opravdu našemu nejvyššímu dobru a jsou nám ku prospěchu? Nebo je provádíme jenom ze zvyku a už dávno nevíme proč. Budeme mít velkou touhu se cítit v životě dobře a tak spatříme asi i nesmyslnost a škodlivost některých našich počínání. Ale máme touhu i kapacitu je opravit, změnit a být více v souladu s tím, jací opravdu jsme. Merkur ve Lvu ve kvinkuksu na Jupiter ve Střelci nám přinese dostatek nápadů, jak to udělat a provést. 

S láskou Jana

www.horoskopy.name

+420 607 679 674 konzultace i online