Astrokonstelace na středu 20.09.2017- novoluní v Panně 07.30 hod LČ

Astrokonstelace na středu 20.09.2017- novoluní v Panně 07.30 hod LČ

Dnes ráno ve 03.00 hod vstupuje Venuše do znamení Panny, několik hodin poté, přesně v 07.30hod LČ se potká na 27 st 27 vt. tohoto znamení Slunce s měsícem a nastává novoluní. Čas nových začátků i očisty. Ve znamení Panny se nachází i Merkur a Mars, takže celkem pět planet. A to už dává hodně velkou sílu k oběma aktivitám, k očistě i k novým počátkům. Panna je znamení analytické a souvisí s trávicími procesy v těle. Přeneseno do našeho života, měli bychom strávit a propustit nestravitelné a takto očistěni a osvobozeni se můžeme rozhodnout pro zcela nové věci. Očištěme tedy svoji mysl, emoce i tělo. Propusťme vše, co nám dosloužilo a na čem zcela zbytečně lpíme, rozhodněme se pro zdraví a radost na všech rovinách naší existence. Pouštějme, uklízejme v sobě a možná i kolem sebe. Konstelace přejí i hlubokým sebeléčebným i léčebným procesům, udělejme si proto čas na sebe a dejme si trochu volna od života a buďme nějaký ten čas sami se sebou. Odložme všechnu kritiku i sebekritiku, posuzování, odsuzování sebe i druhých, buďme laskaví a soucitní k sobě i k druhým. Uvidíme, že tato jednoduchá změna našeho vnitřního postoje může přinést velké změny v realitě kolem nás a i v nás. Odrazí se na zlepšeném vnitřním monologu, vnitřním obrazu nás samotných, na našem zdraví a vůbec na našem pocitu ze života. 

Přeji krásné, podnětné a hluboce očisté a léčebné novoluní ve znamení Panny.

S láskou Jana

www.horoskopy.name